General profile

Advokatbyrån har grundats av Advokat Andrea Mannari år 1983 och är sedan dess mest verksami. Internationell och Nationell Civil- och Handelsrätt, bistår med juridisk hjälp och rådgivning till företag i Florens och i hela Toscana, i synnerhet i deras Internationella relationer.
Dessutom har Advokatbyrån klienter från andra eropeiska länder, som har kontakter med Italien, såsom Spanien, Frankrike, Tyskland, Holland och Sverige.

 
 
Studio Legale Mannari, Via Bonifacio Lupi 14, 50129 Florence, ITALY | Ph. +39 055 496014 | Fax +39 055 471858 | VAT N. 03021570480 | info@studiolegalemannari.it