Activity areas

  • Förhandling och redigering av Handelsavtal (på italienska, engelska, spanska, franska och svenska)
  • Rättegångstvist i hela Italien (genom ett utvalt kommunikationsnät med verksamhet i hela landet)
  • Rättegångstvist i de största länder i Europa samt i Amerika (genom korresondentkontor i de större städerna)
  • Nationell Skiljedom
  • Internationell Skiljedom
  • Fastighetsköp och Försäljning i utlandet
  • Internationella Arv
  • Internationell Familjerätt
  • Internationell Handelsrätt
  • Inkassobyrå i utlandet och i Italien (det kan nämnas att advokatbyrå Mannari är ett referenskontor i Italien till en del av de viktigaste företag i Exportkreditförsäkring i Spanien, Frankrike och Holland).
 
 
Studio Legale Mannari, Via Bonifacio Lupi 14, 50129 Florence, ITALY | Ph. +39 055 496014 | Fax +39 055 471858 | VAT N. 03021570480 | info@studiolegalemannari.it